Voor de aankomende verkiezingen zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die geïnteresseerd zijn in het zitting nemen als lid van een stembureau tijdens de verkiezingsdag of als teller na sluiting van de stembureaus. Maar ook na deze verkiezingen zijn enthousiaste stembureauleden nodig voor de daarop volgende verkiezingen. Dat kunnen verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, het Europees Parlement, het waterschapsbestuur en de gemeenteraad.

Bent u momenteel nog niet als mogelijk stembureaulid of teller geregistreerd, maar wilt u zich hiervoor aanmelden? Dan kan dat hier. Kies uit één van onderstaande voorkeurfuncties om uw aanmelding in gang te zetten! Heeft u geen voorkeur? Klik dan op de 'Nu aanmelden!' knop.

Voorzitter

Als voorzitter bent u eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in het stembureau. U moet daarvoor een training en instructiebijeenkomst voor voorzitters volgen. Eerdere ervaring als lid van een stembureau is gewenst.

Stembureaulid

Als stembureaulid bent u onder leiding van de voorzitter medeverantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces. Van u wordt verwacht te zijner tijd een training te volgen als u wordt opgeroepen.

Stemmenteller

Als teller werkt u na het einde van de verkiezingsdag onder leiding van de voorzitter mee aan het sorteren en het handmatig tellen van de stembiljetten en de uitgebrachte stemmen.